Stroomgoten

Gebruik

In de stroomgoot voeren we onderzoek uit naar o.a. stromingspatronen, ladingsverliezen, bodemtransport e.d. bij schutsluizen, vispassages, gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG), gereduceerde getijgebieden (GGG), enz.

Grote stroomgoot

Afmetingen

  • lengte: 56,20 m;
  • breedte: 2,40 m;
  • hoogte: 1,45 m.

Het maximale debiet van deze goot bedraagt 400 l/s en de maximale waterdiepte 1,30 m. Aan het afwaartse uiteinde kan het waterniveau ingesteld worden door middel van een kantelstuw.

Kleine stroomgoot

Afmetingenstroomgoot

  • lengte: 34,80 m;
  • breedte: 0,56 m;
  • hoogte: 0,76 m.

Het maximale debiet van deze stroomgoot bedraagt 125 l/s. Aan het afwaartse uiteinde kan het waterniveau ingesteld worden door middel van een kantelstuw. Over een lengte van 20 m is aan weerzijden een glazen wand aanwezig.  De goot is uitgerust met een wagen die gebruikt kan worden voor het ijken van meettoestellen of voor het uitvoeren van sleepproeven.