Sedimenttesttank

slibtesttankDe sedimenttesttank is een multifunctionele betonnen tank waarin we divers onderzoek uitvoeren naar verscheidene aspecten van slibbodems. Gebouwd in verschillende compartimenten laat de tank toe om slib aan te maken en te gebruiken met diverse eigenschappen. Het slib kan al dan niet in verschillende sliblagen aangelegd worden om een zo realistisch mogelijke situatie na te bootsen. Tevens is er de mogelijkheid om het te onderzoeken slib, eens aangemaakt, te behandelen (waterinjectie, beluchting, …) om zo verschillende technieken van slibbehandeling te testen.

Volgende onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd in deze tank:

  • ontwikkeling van nieuwe meettechnieken om de bevaarbaarheid van slib te bepalen;
  • ontwikkeling van nieuwe baggertechniek( en) door de slibstructuur aan te passen (waterinjectie, beluchting, …);
  • kalibratie en evaluatie van meetinstrumenten in situ;
  • onderzoek naar consolidatiegedrag van behandeld slib;
  • onderzoek naar het verband tussen de benodigde pompkarakteristieken en de reologische kenmerken van slib;
  • onderzoek naar de generatie van densiteitsstromingen.

Al deze onderzoeksthema’s kaderen in het grotere plaatje om baggerwerken in onze havens en rivieren enerzijds te optimaliseren en anderzijds te minimaliseren.