ROPES

ROPES is een Joint Industry Project van private partners zoals havens en onderzoeksinstellingen over de studie van het effect van passerende schepen op het gedrag van afgemeerde schepen. De haven van Antwerpen heeft als private partner de vraag gesteld om het WL en de Universiteit Gent als onderzoeksinstellingen mee te laten instappen. De voornaamste taak van deze onderzoeksinstellingen was het uitvoeren van modelproeven gericht op de specifieke noden van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA).

Die specifieke noden hebben voornamelijk ROPESbetrekking op de verkeersafwikkeling in het Deurganck- en toekomstig Saeftingedok. Meer in het bijzonder werden de volgende situaties beproefd:

  • Interactie tussen een passerend containerschip en twee afgemeerde containerschepen;
  • Interactie tussen een zwaaiend containerschip en twee afgemeerde containerschepen;
  • Het ontmoeten van twee containerschepen in de buurt van andere afgemeerde containerschepen;
  • De interactie tussen containerschepen en andere afgemeerde scheepstypes die afgemeerd liggen aan een steiger (Schelde) of aan een kade (dok).