Ontwerp bodembescherming voor stuwsluiscomplexen

In het verleden werd de dimensionering uitgevoerd van de bodembescherming voor de stuwsluiscomplexen te Aalst, Denderbelle, Sint-Baafs-Vijve en Geraarsbergen.

Vooreerst werd hiervoor de stroomsnelheid aan de bodem ten gevolge van nivelleren van de sluiskolk, retourstroming van scheepvaart, hoofdschroef en boegschroef van scheepvaart en werking van de stuwen bepaald. Aan de hand van deze hydraulische belastingen werd daarna de dimensionering van de bodembescherming uitgevoerd, waarbij initieel een breuksteenbekleding beschouwd werd. Indien breuksteen niet voldeed, werden alternatieve types bodembescherming voorgesteld, zoals gepenetreerde breuksteen, Open Steenasfaltmatten of een bodembescherming uit colloïdaal beton.

Daarnaast werden voor de toegangsgeul van de Deurganckdoksluis, zowel aan de zijde van het Deurganckdok als aan de zijde van de Waaslandhaven de dikte van de bodembescherming uit colloïdaal beton bepaald.