Moneos jaarboek 2019 beschikbaar

  • 10 september 2020

Het MONEOS-jaarboek, uitgegeven door het Waterbouwkundig Laboratorium, rapporteert de resultaten van de systeemmonitoring in het Schelde-estuarium uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium in het kader van de “Ontwikkelingsschets 2010” van het Schelde-estuarium (OS-2010). Dit rapport handelt over de resultaten van het jaar 2018. Achtereenvolgens worden de meetgegevens gepresenteerd inzake de continue metingen van waterstanden, debieten, stromingen, saliniteit en sedimentconcentratie. Ook de vaarten (halftij-eb) en de periodieke metingen worden gerapporteerd.

Moneos-jaarboek monitoring WL 2019 HIC