Maatregelen formuleren om de kust te beschermen tegen overstromingen

Geïntegreerd Kustveiligheidsplan (GKVP) is een project van de Vlaamse overheid om onze kust te beschermen tegen overstromingen tot in 2050. Zwakke schakels in de zeewering worden versterkt zodat overal minstens een beschermingsniveau bereikt wordt tegen een superstorm met een 1000-jarige retourperiode. Het WL  levert ondersteuning door enerzijds technische controle van de ontwerpen en anderzijds het kwantificeren van de reductie van de overstromingsrisico’s dankzij versterkingsmaatregelen. Dit gebeurt op basis van een reeks wiskundige en fysische modellen waarmee superstormcondities gesimuleerd worden en waarmee volgende processen bestudeerd worden:

  • stormvloeden, stormgolven
  • strand- en duinerosie
  • golfoverslag
  • bresvorming
  • overstroming
  • schade en slachtoffers