Hydrologische jaarboeken

De Hydrologische jaarboeken van het Hydrologisch InformatieCentrum (HIC) bieden een overzicht van de waterstanden en debieten die jaarlijks geregistreerd worden in de HIC-meetstations in het Vlaams Gewest.  Daarnaast zijn er tienjaarlijkse getijoverzichten, met vnl. gemiddelde en uiterste hoog- en laagwaters, zowel per afzonderlijk jaar als over het betrokken decennium beschikbaar.

 

Voorliggend rapport karakteriseert de hydrologie van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen voor het jaar 2019 aan de hand van de debietsmetingen uitgevoerd door het Hydrologisch Informatie Centrum (HIC). In de maanden januari en juli-september van het jaar 2019 heeft 68-84% van de beschouwde HIC stations een abnormaal laag tot uitzonderlijk laag mediaan maanddebiet. In de maand september bedraagt het aantal locaties met een uitzonderlijk laag debiet zelfs bijna 70%. Verlaagde debieten worden in deze maanden waargenomen voor alle bekkens, enkel de Maasdebieten zijn in de maand januari normaal. Ook de maanden april en mei worden gekenmerkt door een verhoogd aantal locaties (tot 50%) met in hoofzaak abnormaal lage debieten. Verlaagde debieten komen in deze periode voornamelijk voor in de bekkens van de Leie, Bovenschelde, Dender en Zeeschelde. Voor de overige maanden van het jaar 2019 (februari, maart, juni, oktober, november en december) heeft het merendeel van de meetstations een normaal debiet.

Lees meer