Hydrologisch jaarboek 2019 beschikbaar

  • 12 november 2020

Voorliggend rapport karakteriseert de hydrologie van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen voor het jaar 2019 aan de hand van de debietsmetingen uitgevoerd door het Hydrologisch Informatie Centrum (HIC). 

Lees meer