Hydraulisch ontwerp nivelleersysteem voor de vernieuwde Royerssluis

De Royerssluis verbindt de Schelde met het havengebied van de haven van Antwerpen op Rechteroever. De bestaande Royerssluis heeft een breedte van 22 m en een lengte van 180 m. Een grondige aanpassing van de bestaande Royerssluis met een (symmetrische) verbreding en verlenging (naar Schelde toe) wordt vooropgesteld. Het ontwerp van de vernieuwde sluis voorziet zowel aan Scheldezijde als aan dokzijde twee roldeuren. De breedte van de vernieuwde sluis bedraagt 36 m en de lengte tussen de buitenste roldeuren bedraagt 250 m.

In opdracht van de Afdeling Maritieme Toegang heeft het Waterbouwkundig Laboratorium het hydraulisch ontwerp van het nivelleersysteem uitgevoerd voor de vernieuwde Royerssluis. Vooreerst werd een nivelleersysteem met openingen in de roldeuren beschouwd. Hierbij werden zowel rechthoekige openingen afgesloten met hefschuiven beschouwd als cirkelvormige openingen afgesloten met vlinderkleppen en het nivelleren over de volledige breedte van de sluiskolk, waarbij het bovenste gedeelte van de roldeur over een zekere afstand opgetild wordt. Met deze nivelleersystemen werden hydraulische simulaties met het programma vul_sluis uitgevoerd en werd een beperkte gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.

Om constructieve redenen werd daarna afgezien van openingen in de deuren als nivelleersysteem en werd een ontwerp van een nivelleersysteem met omloopriolen uitgevoerd. Hiervoor werd eerst de benodigde doorstroomsectie van de omloopriolen bepaald aan de hand van literatuurformules en meetgegevens van de Berendrechtsluis. Daarna werd op basis van de voorontwerpgeometrie een hydraulisch netwerkmodel opgesteld en werden hydraulische simulaties met het programma LOCKSIM uitgevoerd. Daarna is de uitmonding van de omloopriolen in de sluiskolk, de geometrie van de inlaten en de positionering van de hefschuiven veder uitgewerkt. Omwille van de complexiteit van de uitstroomconstructie van de omloopriolen in de sluiskolk werd de stroming door deze constructie met behulp van CFD gemodelleerd, in een uitbestede studie.

Nivelleersysteem Royersluis_1.jpgNivelleersysteem Royersluis_2.jpg