Contact us

Het Waterbouwkundig Laboratorium, een afdeling van het departement Mobiliteit en Openbare Werken,
onderzoekt de invloed van menselijke activiteit en van de natuur op watersystemen en de gevolgen ervan voor de scheepvaart en voor de watergebonden infrastructuur.